Cronaca
Furti di rame e di materiale termoidraulico per svariate migliaia di euro nelle campagne fiorentine
l'operazione

Furti di rame e di materiale termoidraulico per svariate migliaia di euro nelle campagne fiorentine